Skip to content
Home » The Comedy of Errors

The Comedy of Errors

The Comedy of Errors

ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #11 – வேடிக்கையான தவறுகள் – 2

அங்கம் 4 – காட்சி 1, 2 தங்கச்சங்கிலியைச் செய்வதற்கு ஏஞ்சலோ இன்னொரு வணிகனிடம் கடன் வாங்கி இருந்தான். ஆண்டிபோலஸ்-இயிடம் பணத்தை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி இருந்தான்.… மேலும் படிக்க >>ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #11 – வேடிக்கையான தவறுகள் – 2

The Comedy of Errors

ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #10 – வேடிக்கையான தவறுகள் – 1

அறிமுகம் மேற்கத்தியக் கலாசாரத்தில் கிரேக்கக் கலாச்சாரத்தின் பாதிப்பு இல்லாத இடங்களே இல்லை எனலாம். நாடக உலகமும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. கிரேக்க நாகரீகத்தில் நாடகங்களுக்கு என்று மிகப்பெரிய வரலாறும்… மேலும் படிக்க >>ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #10 – வேடிக்கையான தவறுகள் – 1