Skip to content
Home » A Midsummer Night’s Dream

A Midsummer Night’s Dream

A Midsummer Night’s Dream

ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #16 – ஒரு கோடை இரவின் கனவு

அறிமுகம் கிரேக்க இலக்கியத்தின் தாக்கம் இல்லாத மேற்கத்திய இலக்கியம் இல்லை. இது ஷேக்ஸ்பியருக்கும் பொருந்தும். குறிப்பாக, ‘ஒரு கோடை இரவின் கனவு’ நாடகத்தில் கிரேக்கத் தாக்கத்தை அழுத்தமாகவே… மேலும் படிக்க >>ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #16 – ஒரு கோடை இரவின் கனவு