Skip to content
Home » Measure for Measure

Measure for Measure

Measure for Measure

ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #9 – நியாயத் தராசு – 2

அங்கம் 2 – காட்சி 4 இசபெல்லா மீதான தனது ஆசைக்கும், சட்டத்திற்கும் இடையிலான போராட்டத்தில் ஏஞ்சலோ தனியே போராடிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்போது இசபெல்லா உள்ளே வருகிறாள்.… மேலும் படிக்க >>ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #9 – நியாயத் தராசு – 2

Measure for Measure

ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #8 – நியாயத் தராசு – 1

அறிமுகம் ‘நீங்கள் குற்றவாளிகளென்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களைக் குற்றவாளிகளென்று தீர்க்காதிருங்கள். ஏனெனில், நீங்கள் மற்றவர்களைத் தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படியே நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்.’ –… மேலும் படிக்க >>ஷேக்ஸ்பியரின் உலகம் #8 – நியாயத் தராசு – 1