Skip to content
Home » சிவ தாண்டவம்: இந்தியக் கலைகளும் கலாசாரமும் (தொடர்) » Page 2

சிவ தாண்டவம்: இந்தியக் கலைகளும் கலாசாரமும் (தொடர்)

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #10 – ‘சிவதாண்டவம்’ -2

திருமூலரின் திருமந்திர நூலில் 9வது தந்திரத்தில் இடம்பெறும் திருக்கூத்து தரிசனத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறது: எங்குந் திருமேனி எங்குஞ் சிவசத்தி எங்குஞ் சிதம்பரம் எங்குத் திருநட்டம் எங்குஞ் சிவமா… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #10 – ‘சிவதாண்டவம்’ -2

சிவதாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #9 – ‘சிவதாண்டவம்’ – 1

சிவபெருமானின் எண்ணற்ற பெயர்களில் ஆகச் சிறந்த பெயர்: நடராஜர். நடனங்களின் அரசர் அல்லது ஆடவல்லான். பிரபஞ்சமே அவருடைய நடன மேடை. எண்ணற்ற அடவுகள் கொண்ட ஆடலரசன். அவரே… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #9 – ‘சிவதாண்டவம்’ – 1

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #8 – பெளத்தக் கலைப் பார்வை

பெளத்தத்தின் ஆரம்பக் கலைப் பார்வை என்பது அவை பெரிதும் கேளிக்கை சார்ந்தவை என்பதாகவே இருந்தது. செய்யுள் / கவிதை, நாடகம், இசை இவற்றின் மூலம் தமது லட்சியக்… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #8 – பெளத்தக் கலைப் பார்வை

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #7 – (அந்த) அழகென்பது ஒரு நிலை

மனிதர்கள், விலங்குகள், நிலப்பரப்புகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள், நெசவாலைகள், திட்டமிட்ட கலைப்படைப்புகள் போன்ற செயற்கை உற்பத்திகள் இவற்றை அழகானவை அல்லது அழகற்றவை என்றெல்லாம் வகைப்படுத்தமுடியும் என்று பொதுவாக நம்பப்படுகிறது.… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #7 – (அந்த) அழகென்பது ஒரு நிலை

இலக்கிய அழகியல் கோட்பாடு

சிவ தாண்டவம் #6 – இலக்கிய அழகியல் கோட்பாடு குறித்த இந்துப் பார்வை

சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஹிந்தி இலக்கியங்களில் செய்யுள் மற்றும் நாடகம் ஆகிய வடிவங்களில் என்னவிதமான ரசனைக் கோட்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பது பற்றிப் பார்ப்போம். இது சார்ந்து நாம்… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #6 – இலக்கிய அழகியல் கோட்பாடு குறித்த இந்துப் பார்வை

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #5 – வரலாற்றுரீதியில் கலை குறித்த இந்துப் பார்வை – 2

சிலை வடிக்கும் சிற்பியின் நோக்கம் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொள்வதோ அழகியல் எதிர்பார்ப்புகளோ அல்ல. அவர் என்ன சிலையை, எப்படிச் செய்யவேண்டும் என்பதை அவரே தீர்மானிப்பதில்லை. கோதிக் சிற்பியைப்போல புனித… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #5 – வரலாற்றுரீதியில் கலை குறித்த இந்துப் பார்வை – 2

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #4 – வரலாற்றுரீதியில் கலை குறித்த இந்துப் பார்வை – 1

நமக்கு அறியக் கிடைத்திருக்கும் ஆதி காலக் கலை பற்றிய தகவல் என்று பார்த்தால் அது வேத காலம் சார்ந்ததுதான். இந்த இடத்தில் நாம் கிட்டத்தட்ட சமகாலத்துக் கலாச்சாரமான… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #4 – வரலாற்றுரீதியில் கலை குறித்த இந்துப் பார்வை – 1

The Dance of Shiva

சிவ தாண்டவம் #3 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 3

ஆசியாவின் வீழ்ச்சி ஒருவகையில் உள்ளார்ந்த சிந்தனைகளினால் துரிதப்பட்டு வருகிறது. ஏனென்றால் இன்றைய நிலையில் கூட்டுறவில் இருந்து போட்டி மனப்பான்மை நோக்கி நகர்வதுதான் முன்னேற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால்… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #3 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 3

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #2 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 2

பொருள் ஈட்டுதல், காமத்தைத் துய்த்தல் (புலன் இன்பங்களைத் துய்த்தல்) ஆகிய இரண்டுமே தர்மத்துக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்கவேண்டும்; அதுவே எளியவர்களை வலியவர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கும் என்று பிராமணர்கள், லௌகிக – வெளிவட்ட… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #2 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 2

சிவ தாண்டவம்

சிவ தாண்டவம் #1 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 1

ஒவ்வொரு மனித இனமும் உலக நாகரிகத்துக்குத் தனது சுய வெளிப்பாடு மற்றும் சுய தரிசனத்தின் மூலம் ஏதேனும் முக்கியமான பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கும். தனது பிரச்னைகளுக்குத் தானாகத் தீர்வுகளைக்… மேலும் படிக்க >>சிவ தாண்டவம் #1 – மனித குல நன்மைக்கு இந்தியாவின் கொடை – 1